Klassischer Vierer Matchplay-Meisterschaft 2021

Turnierstatus: Runde 3 abgeschlossen
Bis 21.06.2021Bis 19.07.2021Bis 09.08.2021Bis 30.08.2021Bis 13.09.2021Bis 11.10.2021
Rohmann, S./ Mattner, P.
Freilos
Rohmann, S./ Mattner, P.
Goedecke, J./ Wegge, A.
Neuhaus, W./ Staude, H.
Goedecke, J./ Wegge, A.
Goedecke, J./ Wegge, A.
Ziemann, C./ Ziemann, S.
Ziemann, C./ Ziemann, S.
Freilos
Ziemann, C./ Ziemann, S.
Ruth, U./ Ruth, T.
Ruth, U./ Ruth, T.
Freilos
Ziemann, C./ Ziemann, S.
Kleppe, S./ Winkler, A.
Schuberth, C./ Schuberth, A.
Freilos
Schuberth, C./ Schuberth, A.
Kleppe, S./ Winkler, A.
Kleppe, S./ Winkler, A.
Heinicke B./ Stockhammer, J.
Kleppe, S./ Winkler, A.
Schade, G./ Schiffer, G.
Schade, G./ Schiffer, G.
Freilos
Schade, G./ Schiffer, G.
Ebeling, M./ Siepker, W.
Ebeling, M./ Siepker, W.
Freilos
Ziemann, C./ Ziemann, S.
Oelmann, N./ Milkau, N.
Schmidt, M./ Müller, J.
Freilos
Schmidt, M./ Müller, J.
Sponholz, T./ Biedenkopf, M.
Hinze, J./ Hoffmann, T.
Sponholz, T./ Biedenkopf, M.
Sponholz, T./ Biedenkopf, M.
Etterich, L./ Gawin, R.
Etterich, L./ Gawin, R.
Freilos
Etterich, L./ Gawin, R.
Schwieters, T./ Püschner, T.
Schwieters, T./ Püschner, T.
Freilos
Etterich, L./ Gawin, R.
Oelmann, N./ Milkau, N.
Oelmann, N./ Milkau, N.
Freilos
Oelmann, N./ Milkau, N.
Cairns, A./ Schmidt, S.
Cairns, A./ Schmidt, S.
Priesmeier S./ Graeber M.
Oelmann, N./ Milkau, N.
Bertram, M./ Heinicke, R.
Bertram, M./ Heinicke, R.
Freilos
Bertram, M./ Heinicke, R.
Köthke, T./ Soßna, H.
Köthke, T./ Soßna, H.
Freilos
Ziemann, C./ Ziemann, S.Turniersieg:
Hilz, K./ Damman, S.Hilz, K./ Damman, S.
Kühn, J./ Ernst, A.
FreilosSpiel um Platz 3:
Kühn, J./ Ernst, A.Oelmann, N./ Milkau, N.3. Platz:
Meinhardt, A./ Meinhardt, C.Buchler, L./ Buchler, J.Oelmann, N./ Milkau, N.
Titze, C./ Amirpour, J.
Meinhardt, A./ Meinhardt, C.
Meinhardt, A./ Meinhardt, C.
Vogt, L./ Wesely, W.
Adermann, S./ Bartels, W.
Freilos
Adermann, S./ Bartels, W.
Vogt, L./ Wesely, W.
Vogt, L./ Wesely, W.
Freilos
Meinhardt, A./ Meinhardt, C.
Hilz, K./ Damman, S.
Dübrock, N./ Jencio, H.
Freilos
Dübrock, N./ Jencio, H.
Hilz, K./ Damman, S.
Hilz, K./ Damman, S.
Pruck, C./ Meyer, M.
Hilz, K./ Damman, S.
Erdal, H./ Niesporek, A.
Knabe-Ulner, Dr. K./ Iserloth, S.
Freilos
Knabe-Ulner, Dr. K./ Iserloth, S.
Erdal, H./ Niesporek, A.
Erdal, H./ Niesporek, A.
Freilos
Hilz, K./ Damman, S.
Buchler, L./ Buchler, J.
Haars, D./ Glaser, T
Freilos
Haars, D./ Glaser, T
Scott-Kloas, M./ Wessel, M.
Rexin, M./ Lehne, M.
Scott-Kloas, M./ Wessel, M.
Haars, D./ Glaser, T
Buchholz, S./ Pietschmann, J.
Buchholz, S./ Pietschmann, J.
Freilos
Buchholz, S./ Pietschmann, J.
Schwarz, T./ Kemper, H.
Schwarz, T./ Kemper, H.
Freilos
Haars, D./ Glaser, T
Buchler, L./ Buchler, J.
Ratz, D./ Bethge, L.
Freilos
Ratz, D./ Bethge, L.
Schell, M./ Mumme, J.
Le Ba, K./ Hudde, Dr. T.
Schell, M./ Mumme, J.
Ratz, D./ Bethge, L.
Buchler, L./ Buchler, J.
Buchler, L./ Buchler, J.
Freilos
Buchler, L./ Buchler, J.
Curland, A./ Probst-Lobermeier, K.
Curland, A./ Probst-Lobermeier, K.
Freilos


Anzeige mit Id-Nummer


Klassischer Vierer Matchplay-Meisterschaft 2021

Turnierstatus: Runde 3 abgeschlossen
Bis 21.06.2021
Rohmann, S./ Mattner, P. : Freilos
Neuhaus, W./ Staude, H. : Goedecke, J./ Wegge, A.
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Freilos
Ruth, U./ Ruth, T. : Freilos
Schuberth, C./ Schuberth, A. : Freilos
Kleppe, S./ Winkler, A. : Heinicke B./ Stockhammer, J.
Schade, G./ Schiffer, G. : Freilos
Ebeling, M./ Siepker, W. : Freilos
Schmidt, M./ Müller, J. : Freilos
Hinze, J./ Hoffmann, T. : Sponholz, T./ Biedenkopf, M.
Etterich, L./ Gawin, R. : Freilos
Schwieters, T./ Püschner, T. : Freilos
Oelmann, N./ Milkau, N. : Freilos
Cairns, A./ Schmidt, S. : Priesmeier S./ Graeber M.
Bertram, M./ Heinicke, R. : Freilos
Köthke, T./ Soßna, H. : Freilos
Kühn, J./ Ernst, A. : Freilos
Titze, C./ Amirpour, J. : Meinhardt, A./ Meinhardt, C.
Adermann, S./ Bartels, W. : Freilos
Vogt, L./ Wesely, W. : Freilos
Dübrock, N./ Jencio, H. : Freilos
Hilz, K./ Damman, S. : Pruck, C./ Meyer, M.
Knabe-Ulner, Dr. K./ Iserloth, S. : Freilos
Erdal, H./ Niesporek, A. : Freilos
Haars, D./ Glaser, T : Freilos
Rexin, M./ Lehne, M. : Scott-Kloas, M./ Wessel, M.
Buchholz, S./ Pietschmann, J. : Freilos
Schwarz, T./ Kemper, H. : Freilos
Ratz, D./ Bethge, L. : Freilos
Le Ba, K./ Hudde, Dr. T. : Schell, M./ Mumme, J.
Buchler, L./ Buchler, J. : Freilos
Curland, A./ Probst-Lobermeier, K. : Freilos
Rohmann, S./ Mattner, P. : Freilos
Neuhaus, W./ Staude, H. : Goedecke, J./ Wegge, A.
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Freilos
Ruth, U./ Ruth, T. : Freilos
Schuberth, C./ Schuberth, A. : Freilos
Kleppe, S./ Winkler, A. : Heinicke B./ Stockhammer, J.
Schade, G./ Schiffer, G. : Freilos
Ebeling, M./ Siepker, W. : Freilos
Schmidt, M./ Müller, J. : Freilos
Hinze, J./ Hoffmann, T. : Sponholz, T./ Biedenkopf, M.
Etterich, L./ Gawin, R. : Freilos
Schwieters, T./ Püschner, T. : Freilos
Oelmann, N./ Milkau, N. : Freilos
Cairns, A./ Schmidt, S. : Priesmeier S./ Graeber M.
Bertram, M./ Heinicke, R. : Freilos
Köthke, T./ Soßna, H. : Freilos
Kühn, J./ Ernst, A. : Freilos
Titze, C./ Amirpour, J. : Meinhardt, A./ Meinhardt, C.
Adermann, S./ Bartels, W. : Freilos
Vogt, L./ Wesely, W. : Freilos
Dübrock, N./ Jencio, H. : Freilos
Hilz, K./ Damman, S. : Pruck, C./ Meyer, M.
Knabe-Ulner, Dr. K./ Iserloth, S. : Freilos
Erdal, H./ Niesporek, A. : Freilos
Haars, D./ Glaser, T : Freilos
Rexin, M./ Lehne, M. : Scott-Kloas, M./ Wessel, M.
Buchholz, S./ Pietschmann, J. : Freilos
Schwarz, T./ Kemper, H. : Freilos
Ratz, D./ Bethge, L. : Freilos
Le Ba, K./ Hudde, Dr. T. : Schell, M./ Mumme, J.
Buchler, L./ Buchler, J. : Freilos
Curland, A./ Probst-Lobermeier, K. : Freilos
Bis 19.07.2021
Rohmann, S./ Mattner, P. : Goedecke, J./ Wegge, A.
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Ruth, U./ Ruth, T.
Schuberth, C./ Schuberth, A. : Kleppe, S./ Winkler, A.
Schade, G./ Schiffer, G. : Ebeling, M./ Siepker, W.
Schmidt, M./ Müller, J. : Sponholz, T./ Biedenkopf, M.
Etterich, L./ Gawin, R. : Schwieters, T./ Püschner, T.
Oelmann, N./ Milkau, N. : Cairns, A./ Schmidt, S.
Bertram, M./ Heinicke, R. : Köthke, T./ Soßna, H.
Kühn, J./ Ernst, A. : Meinhardt, A./ Meinhardt, C.
Adermann, S./ Bartels, W. : Vogt, L./ Wesely, W.
Dübrock, N./ Jencio, H. : Hilz, K./ Damman, S.
Knabe-Ulner, Dr. K./ Iserloth, S. : Erdal, H./ Niesporek, A.
Haars, D./ Glaser, T : Scott-Kloas, M./ Wessel, M.
Buchholz, S./ Pietschmann, J. : Schwarz, T./ Kemper, H.
Ratz, D./ Bethge, L. : Schell, M./ Mumme, J.
Buchler, L./ Buchler, J. : Curland, A./ Probst-Lobermeier, K.
Rohmann, S./ Mattner, P. : Goedecke, J./ Wegge, A.
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Ruth, U./ Ruth, T.
Schuberth, C./ Schuberth, A. : Kleppe, S./ Winkler, A.
Schade, G./ Schiffer, G. : Ebeling, M./ Siepker, W.
Schmidt, M./ Müller, J. : Sponholz, T./ Biedenkopf, M.
Etterich, L./ Gawin, R. : Schwieters, T./ Püschner, T.
Oelmann, N./ Milkau, N. : Cairns, A./ Schmidt, S.
Bertram, M./ Heinicke, R. : Köthke, T./ Soßna, H.
Kühn, J./ Ernst, A. : Meinhardt, A./ Meinhardt, C.
Adermann, S./ Bartels, W. : Vogt, L./ Wesely, W.
Dübrock, N./ Jencio, H. : Hilz, K./ Damman, S.
Knabe-Ulner, Dr. K./ Iserloth, S. : Erdal, H./ Niesporek, A.
Haars, D./ Glaser, T : Scott-Kloas, M./ Wessel, M.
Buchholz, S./ Pietschmann, J. : Schwarz, T./ Kemper, H.
Ratz, D./ Bethge, L. : Schell, M./ Mumme, J.
Buchler, L./ Buchler, J. : Curland, A./ Probst-Lobermeier, K.
Bis 09.08.2021
Goedecke, J./ Wegge, A. : Ziemann, C./ Ziemann, S.
Kleppe, S./ Winkler, A. : Schade, G./ Schiffer, G.
Sponholz, T./ Biedenkopf, M. : Etterich, L./ Gawin, R.
Oelmann, N./ Milkau, N. : Bertram, M./ Heinicke, R.
Meinhardt, A./ Meinhardt, C. : Vogt, L./ Wesely, W.
Hilz, K./ Damman, S. : Erdal, H./ Niesporek, A.
Haars, D./ Glaser, T : Buchholz, S./ Pietschmann, J.
Ratz, D./ Bethge, L. : Buchler, L./ Buchler, J.
Goedecke, J./ Wegge, A. : Ziemann, C./ Ziemann, S.
Kleppe, S./ Winkler, A. : Schade, G./ Schiffer, G.
Sponholz, T./ Biedenkopf, M. : Etterich, L./ Gawin, R.
Oelmann, N./ Milkau, N. : Bertram, M./ Heinicke, R.
Meinhardt, A./ Meinhardt, C. : Vogt, L./ Wesely, W.
Hilz, K./ Damman, S. : Erdal, H./ Niesporek, A.
Haars, D./ Glaser, T : Buchholz, S./ Pietschmann, J.
Ratz, D./ Bethge, L. : Buchler, L./ Buchler, J.
Bis 30.08.2021
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Kleppe, S./ Winkler, A.
Etterich, L./ Gawin, R. : Oelmann, N./ Milkau, N.
Meinhardt, A./ Meinhardt, C. : Hilz, K./ Damman, S.
Haars, D./ Glaser, T : Buchler, L./ Buchler, J.
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Kleppe, S./ Winkler, A.
Etterich, L./ Gawin, R. : Oelmann, N./ Milkau, N.
Meinhardt, A./ Meinhardt, C. : Hilz, K./ Damman, S.
Haars, D./ Glaser, T : Buchler, L./ Buchler, J.
Bis 13.09.2021
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Oelmann, N./ Milkau, N.
Hilz, K./ Damman, S. : Buchler, L./ Buchler, J.
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Oelmann, N./ Milkau, N.
Hilz, K./ Damman, S. : Buchler, L./ Buchler, J.
Bis 11.10.2021
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Hilz, K./ Damman, S.
Spiel um Platz 3
Ziemann, C./ Ziemann, S. : Hilz, K./ Damman, S.
Spiel um Platz 3
Oelmann, N./ Milkau, N. : Buchler, L./ Buchler, J.

ClubWebMan® Matchplay 5.1.0 © 2008 -2022 GKMB GmbH